In Focus

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยพบหารือทวิภาคีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นางศุษมา สวราช (Sushma Swaraj) ...

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 2561

ในโอกาสช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ...

พิธีฉลองวันชาติไทย และทำบุญถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บริเวณพื้นที่จัดงานหน้าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เนื่องในโอกาสวันชาติไทย วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

เชิญชวนชาวไทยในอินเดียเข้าร่วมงานวันชาติไทยในกรุงนิวเดลี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีขอเชิญชวนชาวไทยในกรุงนิวเดลีและละแวกใกล้เคียงทุกท่าน ...

ทูตไทยจับมือโยคี อทิตยนาถ เพิ่มพูนความร่วมมือการค้า การลงทุน และวัฒนธรรมไทย-อุตตรประเทศ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายชุตินทร คงศักดิ์ ทูตไทยประจำอินเดีย นำ นายประธาน จองปั่น ประธานกรรมการบริษัท CPF (India) พบหารือกับ โยคี อทิตยนาถ (Yogi ...

ประกาศและประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกงสุล

อัพเดทประเทศไทย

เรื่องเล่าจากอินเดีย