รายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในอินเดีย ประจำปี 2559

สาขา

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

เมือง

บัญชี/พาณิชย์ Shri Ram College of Commerce, Delhi University เดลี
สังคมศาสตร์ Lady Shri Ram College for Women, Delhi University เดลี
วิทยาศาสตร์ St. Stephen’s College, Delhi University เดลี
ศึกษาศาสตร์ Lady Shri Ram College for Women, Delhi University เดลี
วิศวกรรมศาสตร์ Indian Institute of Technology (IIT), Kanpur กานปุระ
แฟชั่น National Institution of Fashion Technology, Delhi เดลี
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ Christ University, Bangalore บังคาลอร์
สื่อสารมวลชน Symbiosis Institute of Media & Communication ปูเน่
ศิลปกรรมศาสตร์ Faculty of Visual Arts, Banaras Hindu University พาราณสี
นิติศาสตร์ National Law School of India University บังคาลอร์
แพทยศาสตร์ All India Institute of Medical Sciences เดลี
บริหารธุรกิจ Christ University, Bangalore บังคาลอร์
การบริหารจัดการโรงแรม Institute of Hotel Management, Pusa นิวเดลี

หมายเหตุ: อ้างอิงจากการจัดลำดับโดย India Today ซึ่งเป็นนิตยสารวิเคราะห์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอินเดียชั้นนำ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://indiatoday.intoday.in/