งานทำบุญ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมพิธีบำเพ็ญบุญ เนื่องในมหามงคลวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม ศกนี้ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มตาม ทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป