นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาร่วมพิธีปิด ASEAN-India Car Rally ที่กรุงนิวเดลี 21 ธันวาคม

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ อาเซียน-อินเดีย ครบรอบ 20 ปี ในปี 2555 นี้ ผู้นำอาเซียนและอินเดียจึงได้ตกลงที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญ คือการจัดแรลลี่ อาเซียน-อินเดีย โดยขบวนรถได้เริ่มวิ่งจากประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จากนั้นได้วิ่งผ่านสิงคโปร์ ผ่าน มาเลเซีย มาถึงไทยในวันที่ 2 ธันวาคม

โดยมีนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีปล่อยขบวน ASEAN-India Car Rally ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ บริเวณถนนสนามไชย หน้าพระราชวังสราญรมย์

ขบวนรถจะวิ่งผ่านกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า และเข้าสู่ชายแดนอินเดีย ทางรัฐมณีปุระ ผ่านรัฐนากาแลนด์และรัฐอัสสัม โดยในวันที่ 16 ธันวาคม นี้ รัฐอัสสัมจะจัดพิธีปิดแรลลี่ ที่เมืองกูวาฮาติ

พิธีปิดแรลลี่อย่างเป็นทางการจะมีขึ้นอีกครั้งที่กรุงนิวเดลี ในวันที่ 21 ธันวาคม โดยนายกรัฐมนตรีอินเดียและบรรดาผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศ รวมทั้งนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรของไทย จะร่วมพิธีด้วย