ประกาศรับสมัคร ผู้จัดการศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ ไทย-อินเดีย

ตามที่สถานทูตได้จัดทำเว็บไซต์ www.thaiindia.net เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านธุรกิจชี้โอกาส ปัญหาอุปสรรคของการทำธุรกิจลงทุนค้าขายในอินเดีย เพื่อประโยชน์ของนักธุรกิจไทย และผู้ประกอบการที่สนใจตลาดและโอกาสธุรกิจในอินเดีย นั้น

สถานทูตมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการ ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจนี้ 1 ตำแหน่ง เพื่อทำงานเต็มเวลาที่สถานทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ผู้สมัครควรเป็นคนไทย สามารถอ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนข่าวเศรษฐกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ดี สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณแจ่มใส เมนะเศวต หรือคุณคณิน บุญญะโสภัต ที่อีเมล์ thaidel@mfa.go.th