ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุนกระทรวงการต่างประเทศ (2555)

สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสถานศึกษาในต่างประเทศ หรือ มีสถานศึกษาในต่างประเทศตอบรับ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด