เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ขอเชิญชุมชนไทยในอินเดียร่วมทำบุญสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล

(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ประธานโครงการฯ ศ. ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่าบ้านตาด จ. อุดรธานี
 2. เพื่อเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะและคำสอน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
 3. เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่เก็บรวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน ตลอดจนเครื่องอัฐบริขารของหลวงตา
 4. มหาบัว เพื่อเตือนใจให้คนรุ่นหลังทั้งสงฆ์และฆราวาสได้ระลึกถึงคุณูปการ ทั้งในทางโลกและทางธรรม และ

  ถือเป็นแบบอย่างใยการปฏิบัติ และทำความดีเพื่อพุทธศาสนา และประเทศชาติต่อไป

สามารถโอนเงินบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า

ชื่อบัญชี : มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ หลวงตามหาบัว ณ วัดป่าบ้านตาด

บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 229-0-98333-3

หมายเหตุ

สามารถาส่งสำเนาการเงินมาที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อดำเนินการจัดส่งใบสเร็จรับเงิน สำหรับลดหย่อนภาษีได้

ส่งมาที่

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลอดบางเขน กรุงเทพฯ 10210

 1. นางลาวัณย์ โมกขศักดิ์

  โทรศัพท์ 02-576-6690-97, โทรสาร 02-576-6111
 2. นางอรวรรณ ระพิทย์พันธ์

  โทรศัพท์ 02-574-0621 , โทรสาร 02-574-0611-2