คนอินเดียในต่างประเทศ

วันก่อนผมได้มีโอกาสสนทนากับ จนท.อินเดียที่ดูแลเรื่องคนอินเดียนอกราชอาณาจักรหรือคนอินเดียที่มีถิ่นพำนักถาวรนอกอินเดีย Ministry of Oversea Indian Affairs มีประเด็นน่าสนใจที่นำมาคิดต่อได้

คาดว่าในปัจจุบันมีคนอินเดียอาศัยในต่างประเทศประมาณ 25 ล้านคน ทั่วโลก (จาก Wikipedia)โดยกระจายกันไปตามภูมิภาคต่างๆ ด้วยความสงสัยผมจึงไปดูเรื่องคนจีนในต่างประเทศด้วย ก็ได้ตัวเลขที่น่าสนใจว่า คาดว่าก็มีคนจีนในต่างประเทศประมาณ 40 ล้านคน

ทั้งคนจีนและคนอินเดียเหลานี้อพยพไปอยู่ในประเทศต่างๆ ตามเวลาที่หลากหลายและต่างกัน แต่ก็นานนับหลายร้อยปีพันปีมาแล้ว สมัยก่อนได้ยินว่ามีแต่คนจีนที่ไปอยู่ต่างประเทศทั่วโลก จนมีไชน่าทาวน์เต็มไปหมด แต่เดี๋ยวนี้ มีลิตเติ้ลอินเดียหรือชุมชนอินเดียในหลายประเทศไม่น้อยเหมือนกัน ในกรณีของบ้านเราก็คือย่านพาหุรัด

พูดถึงคนจีนในประเทศไทย เราพอเข้าใจได้ง่ายเพราะพวกเราหลายคนก็ล้วนมีเชื้อสายหรือชื่อแซ่มาจากเมืองจีนทั้งนั้น แต่พูดถึงคนอินเดียหรือที่คนไทยยังนิยมใช้คำว่า”แขก” อยู่นั้น หลายคนไม่รู้เรื่องนัก จึงขอคิดดังๆ จากข้อมูลที่ได้พบในอินเตอร์เน็ตว่า ตัวเลขต่างๆ นั้นมีความหมายเหมือนกัน

เช่น ประเทศที่มีคนอินเดียอพยพไปอยู่มากที่สุดได้แก่สหรัฐอเมริกา ประมาณ 3 ล้านคน มาเลเซีย ประมาณ 2.5 ล้านคน พม่า 2 ล้านคน ซาอุดิอาระเบีย 1.5 ล้านคน สหรัฐอาหรับเอมิเรต 1.4 ล้านคน แคนาดา 1 ล้านคน มอริเชียส 8 แสนคน เป็นต้น ถ้ากระจายตามภูมิภาค ก็มีทั้งอเมริกา ยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา คนอินเดียส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า นักธุรกิจ นักวิชาการและนักการเมือง แต่ถ้าดูจำนวนร้อยละที่ไปอยู่ประเทศต่างๆ ก็น่าสนใจว่าในบางประเทศมีเปอร์เซนต์กว่าครึ่งของประชากรประเทศนั้นๆ เช่น มอริเชียส จากประชากร 1.2 ล้านคน เป็นคนอินเดียถึง 8.5 แสนคน ตรินิแดด มีประชากร 1.2 ล้านคน มีคนอินเดีย 5 แสน ฟิจิมีประชากร 8.4 ล้าน มีคนอินดีย 3.4 แสนคน หรือเนปาล จากจำนวนประชากร 29 ล้าน เป็นคนอินเดีย 4 ล้าน เป็นต้น

การมีคนเชื้อสายของประเทศใดประเทศหนึ่งอยู่ในต่างประเทศนั้นๆ น่าจะมีอิทธิพล ความสำคัญหลายแง่มุมต่อประเทศนั้น ยกตัวอย่างคนจีนในประเทศไทยก็ชัดเจน อินเดียกับประเทศต่างๆ ก็เหมือนกันและในลักษณะเดียวกัน คนมาเลยเซียและสิงคโปร์จำนวนมากได้รับการเรียนการสอนจากครูอินเดียในประเทศของตนมาตั้งแต่เด็กจนโต จนซึมซับวิธีคิดและตรรกะของอินเดียไปโดยปริยาย จึงเก่งพอๆ กับแขก ซึ่งเรื่องนี้ ผมได้รับการยืนยันจากบรรดาทูตในอาเซียนหลายประเทศว่าคุ้นเคยกับครูชาวอินเดียที่สั่งสอนมาตั้งแต่เด็ก ประเด็นนี้ทำให้ผมอดย้อนคิดถึงสังคมไทยบ้านเรามิได้ ว่าขาดสิ่งเหล่านี้ไป

ในส่วนของประเทศไทย ตัวเลขคนอินเดียที่อพยพไปตั้งรกรากที่เมืองไทยใน wikipedia มีประมาณ 6.5 หมื่นคน แต่ก็คาดว่าน่าจะมีมากกว่านั้น โดยเฉพาะชาวซิกห์ คาดว่าจะมีประมาณ 1.5 แสนคนทีเดียว ผมไม่ค่อยได้ยินว่าคนไทยได้เรียนกับครูอินเดียเพราะ “แขก” ในบ้านเรามักจะมีอาชีพขายผ้า ขายถั่วและไม่ค่อยผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมกับคนท้องถิ่นเหมือนคนจีนในประเทศไทย ดังนั้น ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปี คนไทยก็ยังไม่ได้สัมผัสหรืออยากจะเข้าใจอินเดียเหมือนคนมาเลย์หรือสิงคโปร์ที่ผมอ้างถึง

ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าคิดและจะคิดกันต่อไป

อินเดียมีกระทรวงเพื่อดูแลคนอินเดียนอกประเทศโดยเฉพาะชื่อกระทรวง Ministry of Oversea Indian Affairs ซึ่งคาดว่าจำนวนคนอินเดียในต่างประเทศจะเพิ่มเป็น 30 ล้านในอีกไม่ช้านี้….ถือเป็นการแข่งขันกับจีน…ที่น่าสนใจจริง