ขอเชิญนักศึกษาไทยรับบริการตรวจสุขภาพฟรีที่กรุงนิวเดลีและเมืองอะลิการ์ 5-7 พ.ค. 55

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ด้วยความร่วมมือจากคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลศิริราชและรามาธิบดี จะเปิดให้บริการตรวจสุขภาพแ่ก่นักศึกษาไทยในกรุงนิวเดลีและพื้นที่ใกล้เคียง และนักศึกษาไทยในเมืองอะลิการ์ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555
สถานที่: ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
เวลา: 10.00-12.30 น.
2. วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2555
สถานที่: มหาวิทยาลัยมุสลิมอะลิการ์ (AMU)
เวลา: 14.00-15.30 น.
จึึงขอเชิญชวนพี่น้องนักศึกษาไทยในทั้งสองเมืองดังกล่าว รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการตรวจสุขภาพ พร้อมรับฟังคำแนะนำ ตลอดจนไขข้อข้องใจปัญหาสุขภาพ ในวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
ติดตอขอทราบข้อมูลเ้พิ่มเติมได้ที่หมายเลข 097 1193 7474 หรือ Facebook Group คนไทยในอินเดีย Khon Thai in India