ขอเชิญชุมชนชาวไทย ร่วมทอดกฐินสามัคคี ในวันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 55 ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร

ขอเชิญชุมชนไทยร่วมทอดกฐินสามัคคี

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555

ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร นิวเดลี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่พำนักอยู่ใน กรุงนิวเดลี และเมืองข้างเคียง ร่วมทอดกฐินสามัคคี ที่วัดโภคัลพุทธวิหาร เพื่อเป็นการสืบทอด พระพุทธศาสนา ในอินเดียซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิ

ให้ยั่งยืนสืบต่อไป และที่สำคัญเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตัวเองและครอบครัว ….. มาทำบุญร่วมกันนะครับ

นอกจากนี้ ปีนี้เป็นปีพิเศษ ที่ ท่านทูตไทย และท่านทูตลาว ร่วมกันเป็นประธานในการทอดกฐิน ไม่เพียงแต่ชุมชนไทยที่จะมาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแล้ว เรายังจะมีพี่น้อง ชาวลาวมาร่วมทำบุญในครั้งนี้กันด้วย ครับ

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร

08.30 น. ตั้งกองกฐินที่วัดโภคัลพุทธวิหาร

09.30 น. พิธีสงฆ์

– เอกอัครราชทูตฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– เจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนานำสวดมนต์และอาราธนาศีล

– พระสงฆ์ให้ศีล

– เจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนานำกล่าวคำถวายเครื่องจตุปัจจัย ไทยธรรม

– เอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทย/ลาว ในกรุงนิวเดลี ร่วมกัน ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม

– พระสงฆ์ให้พร

– ชุมชนไทยรับพรและร่วมกันกรวดน้ำ

10.30 น. – เอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทย/ลาว ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล

– ชุมชนไทย/ลาว ร่วมกันรับประทานอาหาร

12.30 น. – ชุมชนไทย/ลาว ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี

13.30 น. – ประธานฝ่ายสงฆ์แสดงธรรมเทศนาแก่ชุมชนไทย/ลาว

– เสร็จสิ้นพิธี

หมายเหตุ : สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดเตรียมอาหารสำหรับถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้ง สำหรับฆราวาส และยินดีเป็นอย่างยิ่งหากชุมชนไทยจะเตรียมอาหารและเครื่องจตุปัจจัย ไทยธรรมมาร่วมกันถวายพระภิกษุสงฆ์