ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดอโศกพุทธวิหาร เมืองจัณฑีครห์ (Chandigarh) 6 พ.ย. 55

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดอโศกพุทธวิหาร ดินแดนสหภาพจัณฑีครห์ (Union Territory of Chandigarh) สาธารณรัฐอินเดีย ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยในปีนี้ ได้รับเกียรติจากนายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายที่วัดอโศกพุทธวิหาร

กำหนดการ
09.00 น. ชุมชนชาวไทยพร้อมกันที่วัดอโศกพุทธวิหาร
09.35 น. พิธีถวายผ้าพระกฐิน
11.30 น. ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดอโศกพุทธวิหาร

การแต่งกาย

ชุดสากล