ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเข้าเฝ้า ศ. ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นวันพุธที่ 13 ก.พ. 2556 ณ โรงแรมลีลา พาเลซ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเชิญชาวไทยในอินเดียทุกท่านร่วมกันเข้าเฝ้า ศ. ดร. สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสที่ เสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดียเพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ (WHO-SEARO)

ในวันพุธที่ 13 ก.พ. 2556 ที่โรงแรมลีลา พาเลซ (Diplomatic Enclave, Chanakyapuri New Delhi, Delhi 110023 011 3933 1234) โดยขอให้เดินทางถึงโรงแรมลีลา พาเลซ เวลา 14.00 น.

ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเฝ้าลงทะเบียนได้โดย คลิกที่นี่หรือ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 097 1193 7474 ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปโดยสมพระเกียรติ สถานเอกอัคราชทูตฯขอความร่วมมือผู้ที่จะมาเข้าร่วมงานทุกท่านแต่งกายในชุดสุภาพ งดกางเกงยีนส์และรองเท้าแตะทุกชนิด

  1. ขอตอบคำถามหลายๆ ท่านที่ถามมาว่าสามารถนำเพื่อนชาวต่างชาติมาร่วมงานเข้าเฝ้า วันที่ 13 ก.พ. 56 ได้หรือไม่ ต้องขอเรียนว่าสถานทูตฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งหากชาวต่างชาติผู้นั้นเป็นบุคคลในครอบครัว อาทิ สามี ภริยา พ่อ แม่ หรือลูกหลาน เป็นต้น แต่ถ้าเป็นเพื่อนชาวต่างชาติคงต้องขออนุญาตแจ้งว่าสถานทูตฯ ขอสำรองที่นั่งให้ชาวไทยก่อนครับ
  2. สำหรับท่านที่จะนำสิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สถานทูตฯ

    ขอแนะนำว่า ขอให้เปลี่ยนมาเป็นการนำเงินมาบริจาคโครงการถักร้อย สร้อยรัก ด้วยการซื้อเครื่องประดับกันดีกว่าครับ