สอท. ณ กรุงนิวเดลี ขอขอบคุณชุมชนไทยทุกคนที่มาร่วมรับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอขอบคุณชุมชนไทยทุกคนที่มาร่วมรับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมลีลา พาเลซ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ นักเรียนจากเมืองจันดิกาห์ ลัคเนาว์ และอาลีกาห์ ที่ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี เดินทางไกลหลายชั่วโมง มาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ

สุดท้ายนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องขออภัยหากขาดตกบกพร่องประการใดไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากชุมชนไทยในอินเดียที่น่ารักและ มี spirit แรงกล้า เช่นนี้ในโอกาสต่อๆ ไปครับ

ขอบพระคุณครับ