ข่าวสารนิเทศ : เหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558

ตามที่เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่บริเวณศาลพระพรหม แยกราชประสงค์แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวติจำนวนหนึ่งและบาดเจ็บจำนวนหลายราย นั้น

เจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์และพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุ และได้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง 11 แห่ง สำหรับผู้เสียชีวิต ขณะนี้ อยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์และติดต่อญาติโดยเร่งด่วน รัฐบาลไทยขอแสดงความเสียใจต่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตและรับรองว่าจะดูแลและเยียวยาผู้ป่วยอย่างดีที่สุด รวมทั้งจะดำเนินการตามมาตรการทุกอย่างอย่างสุดความสามารถเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาและใช้วิจารณญาณในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งข้อมูลและสถานะล่าสุดให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก รวมทั้งได้ประสานข้อมูลให้สถานเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตต่างประเทศในไทยทราบด้วยแล้ว

อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล ตลอดจนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการตรวจลงตรา (วีซ่า) แก่ญาติพี่น้องของผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยจะออกวีซ่าให้อย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ โดยขอให้ญาติพี่น้องของผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ติดต่อขอรับวีซ่าและข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่ตนพำนักอยู่

ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ