สถานการณ์การยกเลิกธนบัตรอินเดียมูลค่า 500 และ 1,000 รูปี (สถานะ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559)

  • ตามที่รัฐบาลอินเดียได้ประกาศยกเลิกธนบัตรมูลค่า 500 และ 1,000 รูปี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการถือครองเงินนอกระบบ (black money)นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีขอแจ้งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางการแลกธนบัตรและการถอนเงินสดจากธนาคารและตู้เอทีเอ็มตามประกาศของรัฐบาลอินเดีย สถานะ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
  • บุคคลทั่วไปสามารถ:

(1)แลกธนบัตรที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ได้คนละ 2,000 รูปี/คน/วัน

(2)ถอนเงินจากธนาคารได้ 24,000 รูปี/บัญชี/สัปดาห์

(3) ถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มได้ 2,500 รูปี/บัญชี/วัน

  • นักท่องเที่ยวสามารถแลกเงินได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
  • ในทางปฏิบัติ สถานเอกอัครราชทูตฯ พบว่า มีประชาชนชาวอินเดียและชาวต่างชาติเข้าแถวรอแลกธนบัตรและถอนเงินสดเป็นจำนวนมาก และพบว่า บ่อยครั้งที่จุดแลกเงินที่ท่าอากาศยานและธนาคารต่างๆ มีเงินสดไม่เพียงพอและตู้เอทีเอ็มหลายแห่งไม่สามารถใช้การได้ อย่างก็ตาม สถานเอกอัครราชทูตได้ทราบจากแหล่งข้อมูลในธนาคารว่า กำลังมีการปรับปรุงระบบตู้เอทีเอ็มให้สามารถรองรับธนบัตรที่รัฐบาลจะออกใหม่ ชนิดมูลค่า 500 และ 2,000 รูปีได้ ในเร็ววันนี้ ซึ่งน่าจะทำให้บริการตู้เอทีเอ็มมีประสิทธิภาพดีขึ้น
  • ในชั้นนี้ รัฐบาลอินเดียยังมิได้ออกมาตรการใดๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ถือครองธนบัตรดังกล่าวที่อยู่นอกประเทศอินเดียให้เข้าถึงบริการแลกเปลี่ยนธนบัตรใหม่ได้ อย่างไรก็ดี คณะทูตานุทูตต่างประเทศในอินเดียได้รวมตัวกันแจ้งปัญหาต่างๆ ที่ชาวต่างชาติประสบ กล่าวคือ ปัญหาของชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอินเดีย ชาวต่างชาติที่มีเงินรูปีอยู่นอกประเทศอินเดีย บริษัทรับแลกเงินในต่างประเทศ และปัญหาการดำเนินงานของสถานทูตต่างประเทศในอินเดีย รวมทั้งการให้บริการทางการกงสุลแก่คนชาติของตน ให้กระทรวงการต่างประเทศอินเดียทราบแล้ว และกระทรวงการคลังอินเดียได้ตั้งคณะกรรมการระหว่างหน่วยงานอินเดียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้น เพื่อพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือชาวต่างชาติต่อไปแล้ว
  • การยกเลิกธนบัตรดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกรรมโดยไม่ใช้เงินสด (non-cash payment)
    เช่น ผ่านทางบัตรเดบิตบัตรเครดิต เช็ค หรือการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  • ดังนั้น ในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ ในกรณีที่ไม่มีเงินสดใช้เพียงพอ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้คนไทยในอินเดียและนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอินเดีย ใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิตในการชำระค่าบริการต่างๆ ไปพลางก่อน
  • รัฐบาลอินเดียมีการปรับเเนวทางการเเลกธนบัตร/ถอนเงินสดอยู่เนืองๆ ดังนั้น ขอให้ติดตามข่าวและประกาศของทางการอินเดีย เพื่อทราบข้อมูลล่าสุด ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามและรายงานสถานการณ์ให้ท่านทราบอยู่เป็นระยะ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

19 พฤศจิกายน 2559