์Namaste Thailand Cultural Performance Night

ขอเชิญชาวไทยทุกท่านชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยคณะนาฎศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ในงาน “Namaste Thailand Cultural Performance Night” ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. (ขอความกรุณาเข้าโรงละครภายใน 18.45 น.) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

https://www.facebook.com/events/361258054260208/