รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Delhi Dialogue ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Delhi Dialogue ครั้งที่ 9 ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย