สิ้นสุดการแลกธนบัตร 500 และ 1,000 รูปีรุ่นเก่า

สืบเนื่องจากที่รัฐบาลอินเดียได้ประกาศยกเลิกการใช้ธนบัตรมูลค่า 500 และ 1,000 รูปี รุ่นเก่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นั้น สถานเอกอัครราชทูตขอเรียนพัฒนาการเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ขณะนี้สิ้นสุดการแลกธนบัตรเก่าในทุกกรณีแล้ว ดังรายละเอียดด้านล่าง

8 พ.ย. 2559 รัฐบาลอินเดียแจ้งการยกเลิกการใช้ธนบัตรมูลค่า 500 รูปี และ 1,000 รูปี โดยประชาชนสามารถนำธนบัตรมูลค่า 500 และ 1,000 รูปีที่ถือครองอยู่ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2559 จนถึงเวลาปิดทำการของธนาคารในวันที่ 30 ธ.ค. 2559 โดยไม่จำกัดยอดเงินฝาก
9 พ.ย. 2559 ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศปิดทำการ
10 พ.ย 2559 ประชาชนสามารถนำธนบัตรมูลค่า 500 และ 1,000 รูปีที่ถือครองอยู่ไปแลกเป็นธนบัตรมูลค่าอื่นๆ รวมทั้งธนบัตร 500 และ 2,000 รูปีแบบใหม่ที่จะพิมพ์ออกมาใช้งานแทนที่ธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์ภายในเวลา 50 วัน จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2559
30 ธ.ค. 2559 วันสุดท้ายของการแลก/ฝากธนบัตรมูลค่า 500 รูปี และ 1,000 รูปี สำหรับบุคคลสัญชาติอินเดียและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศอินเดียทั่วประเทศ
31.มี.ค 2560 วันสุดท้ายของการฝากเงินสำหรับบุคคลสัญชาติอินเดียที่อยู่อาศัยในอินเดีย (Indian Citizen) ที่ไม่สามารถนำธนบัตร 500 และ 1,000 รูปีไปแลกเป็นธนบัตรใหม่ได้ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2559 โดยต้องมีหลักฐานว่าไม่ได้อยู่ในประเทศอินเดียในเวลาที่กำหนด (10 พ.ย. – 30 ธ.ค. 2559)
30 มิ.ย 2560 วันสุดท้ายของการฝากเงิน สำหรับบุคคลสัญชาติอินเดียที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ (NRI: Non Residential Indian, holding Indian Passport)

ทั้งนี้ ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับชาวอินเดียที่ถือสัญชาติอื่น (Oversea Citizen of India/Person of Indian Origin)  โดยบุคคลกลุ่มนี้สามารถแลก/ฝากเงินรูปีเก่าได้ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2559 เท่านั้น

20 ก.ค. 2560 วันสุดท้ายที่ธนาคารพาณิชย์และที่ทำการไปรษณีย์ในอินเดียจะสามารถส่งธนบัตร 500 และ 1,000 รูปีรุ่นเก่าให้กับธนาคารกลางของอินเดีย (Reserve Bank of India)

* * * * * * * * *

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
4 สิงหาคม 2560