ตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทำความรู้จักสาธารณรัฐอินเดีย (ตอนที่ 1 คานธี สมฤติ)

ด้วยความสนพระทัยในศิลปวัฒนธรรมของอินเดีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างสม่ำเสมอเพื่อทรงศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยการทอดพระเนตรสถานที่จริง สถานที่แต่ละแห่งที่ทรงเลือกเสด็จฯ เยือนจึงล้วนแต่น่าสนใจ และมีเรื่องราวที่ควรค่าต่อการเรียนรู้ ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีจึงขอใช้พื้นที่แห่งนี้เพื่อแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ในสาธารณรัฐอินเดียที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเคยเสด็จฯ เยือน มาให้ทุกท่านได้รู้จัก และเข้าใจสาธารณรัฐอินเดียมากขึ้น โดยในครั้งนี้ จะขอนำเสนอคานธี สมฤติ (Gandhi Smriti) ซึ่งเป็นสถานที่ที่มหาตมคานธีพำนักอยู่ในช่วง 144 วันสุดท้ายก่อนที่จะถูกลอบยิงและเสียชีวิตในช่วงเย็นวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2491

การเสด็จฯ เยือนคานธี สมฤติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2560 โดยได้เสด็จฯ เยือนคานธี สมฤติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ในการนี้ ได้ทรงทอดพระเนตรภาพถ่ายเรื่องราวของมหาตมคานธีนับตั้งแต่การต่อสู้เพื่อเรียกร้องอิสรภาพ จนถึงการเสียชีวิต ทอดพระเนตรห้องพักของมหาตมคานธี นิทรรศการอัตชีวประวัติและการการต่อสู้ตามหลักอหิงสาของมหาตมคานธีในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และสาธารณรัฐอินเดีย และทรงแสดงความอาลัยต่อมหาตมคานธีโดยทรงโปรยกลีบดอกไม้รอบซุ้มหินที่แสดงจุดการลอบสังหารอีกด้วย

ทำความรู้จัก …คานธี สมฤติ (Gandhi Smriti)…


ภาพจาก http://www.wolffchronicles.com/2014-2/november-2014/november-26-2014/

คานธี สมฤติ ตั้งอยู่ในกรุงนิวเดลี เป็นสถานที่ที่มหาตมคานธีพำนักอยู่ในช่วง 144 วันสุดท้ายก่อนที่จะถูกลอบยิงและเสียชีวิตในช่วงเย็นวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2491 ระหว่างที่กำลังเดินไปยังลานสวดมนต์และพบปะมวลชนตามกิจวัตรที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ แต่เดิม “คานธี สมฤติ” คือบ้านของนาย Ghanshyamdas Birla ซึ่งเป็นสมาชิกในตระกูลนักธุรกิจชื่อดัง และมีความคุ้นเคยกับมหาตมคานธี โดยได้เชื้อเชิญให้มหาตมคานธีมาอยู่อาศัยและทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้านนี้ได้ อย่างไรก็ดี หลังจากที่มหาตมคานธีเสียชีวิต รัฐบาลอินเดียได้เจรจาขอซื้อบ้านหลังนี้จากตระกูล Birla และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รำลึกถึงคุณูปการของมหาตมคานธี ภายใต้ชื่อคานธี สมฤติ ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2516

ใกล้ประตูทางเข้าคานธี สมฤติ ได้จัดแสดงรูปปั้นมหาตมคานธีกับเด็กสองคนพร้อมจารึกคำพูดอันโด่งดังของมหาตมคานธีที่ว่า “My Life is My Message” เพื่อสะท้อนแนวคิดการใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อต่อสู้และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทุกคนในสังคม ภายในพื้นที่ของมหาตมคานธี สมฤติ ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงที่สำคัญทั้งหมด 5 จุดคือ 1) พิพิธภัณฑ์สื่อผสม (Multimedia Museum) ที่นำเสนอแนวคิดของมหาตมคานธีผ่านสื่อทันสมัยซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2548


ภาพจาก http://www.wolffchronicles.com/2014-2/november-2014/november-26-2014/

2) ระเบียงภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญ และการต่อสู้เพื่อเรียกร้องอิสรภาพของมหาตมคานธี โดยนำเสนอทั้งภาพถ่ายขาว-ดำที่หาดูได้ยาก และภาพวาดโดยศิลปินชื่อดัง ที่สะท้อนถึงผลงานและความพยายามของคานธีในการเรียกร้องอิสรภาพให้แก่อินเดียด้วยความเสียสละอย่างยิ่ง

3) ห้องพักที่มหาตมคานธีเคยดำรงชีวิตอยู่จริง โดยจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของมหาตมคานธี อาทิ แว่นตาทรงกลม นาฬิกา ไม้เท้า และหินขัดตัวที่มหาตมคานธีใช้ทำความสะอาดร่างกายแทนสบู่ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนถึงความเรียบง่ายในการดำเนินชีวิตของมหาตมคานธี นอกจากนี้ ยังจัดแสดงภาพถ่ายการพบหารือระหว่างมหาตมคานธีกับบุคคลสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะการหารือครั้งสุดท้ายกับนายซาร์ดาร์ วัลลับภัย ปาเตล (Sardar Vallabhbhai Patel) รองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐอินเดียในสมัยนั้น ซึ่งเป็นอาคันตุกะรายสุดท้ายที่มาเยี่ยมมหาตมคานธีก่อนจะถูกสังหาร


ภาพจาก http://www.wolffchronicles.com/2014-2/november-2014/november-26-2014/

4) เส้นทางสุดท้ายที่มหาตมคานธีใช้เดินไปยังลานสวดมนต์ ซึ่งนำไปยังซุ้มหินที่จัดทำขึ้นเป็นสัญลักษณ์แสดงจุดที่คานธีถูกลอบสังหารเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2491 โดยด้านหลังซุ้มจะมีระเบียงหินสีแดงซึ่งเป็นจุดที่มหาตมคานธีจะใช้นั่งเพื่อนำสวดมนต์และพบปะมวลชนเป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางมาเยือนคานธี สมฤติทุกคนจะแสดงความเคารพและรำลึกถึงมหาตมคานธีโดยการถอดรองเท้าและเดินไปโปรยดอกไม้ที่ซุ้มดังกล่าว โดยที่ผ่านมาได้มีบุคคลสำคัญของโลกจำนวนมากเดินทางมาแสดงความเคารพต่อมหาตมคานธีที่ซุ้มแห่งนี้แล้ว อาทิ เจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์ และแคเธอริน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ เป็นต้น

ภาพจาก http://www.wolffchronicles.com/2014-2/november-2014/november-26-2014/

และ 5) ถัดจากซุ้มหินที่รำลึกถึงการเสียชีวิตของมหาตมคานธีจะมีการจัดแสดงระเบียงประวัติของ   มหาตมคานธี ซึ่งถ่ายทอดลำดับเรื่องราวในชีวิตของมหาตมคานธีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นับได้ว่า คานธี สมฤติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงให้ความรู้ที่น่าในสนใจอีกแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลี โดยเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ระหว่างเวลา 10.00 – 16.30 น. โดยไม่มีค่าผ่านประตู ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://gandhismriti.gov.in/

เชษฐ์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์
15 สิงหาคม 2560