ทูตไทยร่วมเป็นแขกเกียรติยศ เปิดงานฉลองครบรอบ 30 ปี มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์

ทูตไทยร่วมเป็นแขกเกียรติยศ เปิดงานฉลองครบรอบ 30 ปี มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตชุตินทร คงศักดิ์ ในฐานะแขกเกียรติยศ ได้เป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ 30 ปี มูลนิธิ ฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ ณ สถานพยาบาลของมูลนิธิ ในย่าน Karol Bagh กรุงนิวเดลี พร้อมกันกับหม่อมหลวงปิยวรรณ คงศักดิ์ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ

ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ พระครูปริยัติโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี นางประติภา การันซึ่งเป็นภริยาและผู้แทนนายราชา วิเจย์ การัน อดีตผู้บัญชาการตำรวจกรุงนิวเดลี และนายวิไจ กาปูร์ อดีตรองผู้ว่าการกรุงนิวเดลี รวมทั้งยังมีนักการเมืองอินเดียท้องถิ่น และชาวไทยเชื้อสายอินเดียจากประเทศไทย เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ในโอกาสนี้ นายกูรมุคซิงห์ สัจจเทพ และครอบครัว ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ได้เชิญเอกอัครราชทูตฯ ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลแบบครบวงจรของมูลนิธิ ที่ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจผลเลือด ห้องฉายรังสี X ray ห้อง Ultrasound คลินิกรักษาโรคทั่วไป และคลินิกทันตกรรม เป็นต้น ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสพูดคุยกับคณะแพทย์ และพยาบาลในสถานพยาบาลดังกล่าวอีกด้วย

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ในนามของมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชาวอินเดียผู้ด้อยโอกาส และมอบประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่องค์กรมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอีกด้วย

มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ เป็นองค์การเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้รับการรักษาพยาบาลและการศึกษาอย่างทั่วถึง ปัจจุบันมี ครอบครัวสัจจเทพ ซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายอินเดีย และมีถิ่นพำนักที่ประเทศไทย เป็นผู้บริหารมูลนิธิ กิจกรรมของมูลนิธิฯ นอกจากก่อตั้งสถานพยาบาลที่กรุงนิวเดลีแล้ว ยังเป็นผู้ก่อตั้งคลินิกกุสินาราที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ร่วมกับสำนักงานพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล ซึ่งได้ให้บริการต่อผู้เดินทางไปแสวงบุญชาวพุทธและต่อประชาชนในพื้นที่เองมาแล้วหลายแสนคน นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในประเทศไทยอีกหลายแห่ง ภายใต้พระราชูปถัมป์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

ผลงานของมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ นอกจากจะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการกุศลอย่างไม่สิ้นสุดของครอบครัวสัจจเทพแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและอินเดียที่แน่นแฟ้น เป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดีย ที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาครบรอบ 70 ปี ใน พ.ศ. 2560 นี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
12 กันยายน 2560

Read this article in English:

Thai Ambassador presided over the 30th Anniversary Celebration of Harnam Singh Harbans Kaur Charitable Trust