ตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทำความรู้จักสาธารณรัฐอินเดีย ตอนที่ 3: แม่น้ำ Umngot ในรัฐ Meghalaya ที่มีน้ำใสจนเหมือนเรือลอยได้

ความเดิมตอนที่แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำเสนอบทความตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทำความรู้จักสาธารณรัฐอินเดีย: ตอนที่ 2 กลุ่มพุทธสถานแห่งสาญจี ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และบรรจุพระธาตุของพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ

ครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะขอนำเสนอสถานที่ที่ถือเป็นความสวยงามบริสุทธิ์ของธรรมชาติในสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเชื่อว่ามีชาวไทยคนน้อยคนนักที่รู้จักสถานที่แห่งนี้ นั่นก็คือจุดล่องเรือที่แม่น้ำอุมโงท (Umngot River) ในเมืองดอกี้ (Dawki) ซึ่งแม่น้ำดังกล่าวเป็นแม่น้ำที่เชื่อมต่ออินเดียกับบังกลาเทศ และได้รับยกย่องจากนักท่องเที่ยวว่ามีน้ำที่สะอาดใสจนเมื่อล่องเรือแล้วจะมองเห็นประดุจว่าเรือกำลังลอยอยู่ในอากาศ

ขอบคุณภาพจาก http://eccetrav.com

การเสด็จฯ เยือนเมืองดอกี ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สืบเนื่องจากบทความตอนที่แล้ว ที่เล่าถึงการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน 2559 เพื่อทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลสันสกฤตโลกประจำปี 2558 ที่จัดตั้งขึ้นโดยสภาวัฒนธรรมสัมพันธ์แห่งอินเดีย และทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศของอินเดีย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย และร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย ซึ่งครบรอบไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

และในการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินเดียครั้งเดียวกันนี้ พระองค์ยังได้เสด็จฯ เยือนรัฐเมฆาลัยเพื่อทรงงานวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น รวมทั้งเยี่ยมชมวิถีชีวิตแบบพอเพียงของชาวอินเดียในรัฐดังกล่าว ซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่เสด็จฯ เยือน คือหมู่บ้านชนองเพด็ง (Shnongpdeng) ริมแม่น้ำอุมโงท เมืองดอกี้ นั่นเอง


ขอบคุณภาพจาก http://eccetrav.com

…ทำความรู้จัก…หมู่บ้านชนองเพด็ง แม่น้ำอุมโงท เมืองดอกี้

หมู่บ้านชนองเพด็ง แม่น้ำอุมโงท เมืองดอกี้ ตั้งอยู่ในรัฐเมฆาลัย (Meghalaya) ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย รัฐเมฆาลัยตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ 150 – 1,961 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในเขตเทือกเขาขาสี (Khasi Hills) เทือกเขาคาโร (Garo Hills) และเทือกเขาชยันเตีย (Jaintia Hills) จึงเป็นรัฐที่ประกอบด้วยเทือกเขา หุบเขา และที่ราบสูงที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำจำนวนมาก นับเป็นรัฐที่มีความชื้นสูงที่สุดในสาธารณรัฐอินเดีย พื้นที่กว่าร้อยละ 70 ของรัฐเป็นพื้นที่ป่าบนเทือกเขาแบบกึ่งเขตร้อน (Subtropical Forests) ซึ่งมีชื่อเสียงด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน และแมลงที่หายากจำนวนมาก รวมทั้งพืชพันธุ์ต่าง ๆ อีกด้วย ป่าบางส่วนในรัฐเมฆาลัยถูกขนานนามว่าเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Groves) โดยประกอบด้วยพืชพันธุ์โบราณที่ชุมชนท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ไว้ตามความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ เมืองดอกีตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาชยันเตียตะวันตก (West Jaintia Hill) มีเส้นทางถนนขนาดเล็กและคดเคี้ยวเชื่อมต่อกับชายแดนบังกลาเทศที่ด่านดอกี-ทามาบิล (Dawki-Tamabil) จุดเด่นของเมือง ได้แก่ สะพานแขวนเก่าแก่สร้างโดยอังกฤษสมัยอาณานิคมเมื่อปี พ.ศ. 2475 เพื่อข้ามแม่น้ำอุมโงท ซึ่งเป็นแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบังกลาเทศ ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวบังกลาเทศนิยมมาท่องเที่ยวในบริเวณนี้ในฝั่งบังกลาเทศเป็นจำนวนมาก


แม่น้ำอุมโงท เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของรัฐเมฆาลัย เนื่องจากมีน้ำที่ใสสะอาดสามารถมองเห็นใต้น้ำลึกถึง 20 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือพายของท้องถิ่นเพื่อชมทัศนียภาพโดยใช้เวลาอย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมง

อย่างไรก็ดี การชมทัศนียภาพและถ่ายภาพขึ้นอยู่กับแสงสว่างตามธรรมชาติ เนื่องจากรัฐเมฆาลัยมีสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน การชมทัศนียภาพขณะล่องเรือได้ดีที่สุดจะเป็นในช่วงสภาพอากาศเปิด และมีแสงแดดจัด รวมทั้งต้องเป็นช่วงเวลาที่ฝนไม่ตกติดต่อกันมาหลายวัน

การเดินทางไปรัฐเมฆาลัย จะต้องนั่งเครื่องบินไปลงที่ท่าอากาศยานเมือง Guwahati รัฐ Assam ก่อนจะเดินทางโดยรถยนต์ไปยังรัฐเมฆาลัยต่อไป โดยใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 6 – 10 ชั่วโมง ผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://megtourism.gov.in/

เชษฐ์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์
16 กันยายน 2560