มลพิษทางอากาศในกรุงนิวเดลี

ในช่วง 2-3 วันนี้ ชาวไทยในกรุงนิวเดลีคงสังเกตเห็นได้ถึงสภาพอากาศขมุกขมัวเหมือนมีหมอกจากอากาศหนาวปกคลุมเมืองทั้งวัน แต่หมอกที่ทุกท่านเห็นนั้นแท้จริงแล้วคือ มลพิษ (smog) ไม่ว่าจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ควันพิษจากรถยนต์ การก่อสร้าง และจากการเผาฟางและเศษผลผลิตที่เหลือจากเกษตรกรรมหลังสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวในรัฐโดยรอบ
กรุงนิวเดลี อาทิ รัฐหริยาณา (Haryana) และรัฐปัญจาบ (Punjab) ซึ่งปัญหามลพิษในกรุงนิวเดลีมักจะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงฤดูหนาว (ระหว่างเดือน ต.ค.- มี.ค.) เมื่ออากาศเย็นกักเก็บฝุ่นละอองและควันพิษให้ลอยต่ำเหนือพื้นดิน และปิดกั้นไม่ให้ควันพิษเหล่านั้นระเหยออกไปในอากาศ รวมทั้งมีประเด็นเกี่ยวกับความกดอากาศด้วย ความหนาแน่นของมลพิษในเมืองจึงเข้มข้นขึ้นในช่วงหน้าหนาว

Photo Courtesy : Financial Express

ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือการรายงานข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศในเว็บไซต์ต่าง ๆ เรามักจะเห็นการพูดถึง PM2.5 และ AQI อยู่บ่อยครั้ง แต่ PM2.5 และ AQI คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?

องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) ระบุว่า PM (Particulate Matter) คือฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ โดยฝุ่นละอองประเภทนี้หากได้รับเข้าสู่ร่างกายจำนวนมากจะเป็นอันตรายต่อชีวิตมากกว่าสารพิษอื่น ๆ  โดยเฉพาะฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร หรือ PM10 (ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมโครเมตร) และ PM2.5
(ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร) ซึ่งแทรกเข้าไปในปอดส่วนลึก ทำให้เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคทางเดินหายใจ รวมถึงมะเร็งปอด เพิ่มอัตราการเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว หรือแม้การได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กเพียงเล็กน้อยอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองคอ มีอาการผื่นคันที่ผิวหนัง แน่นอก หรือกระตุ้นอาการแพ้ของผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ได้

นอกจากนี้ WHO ยังได้กำหนดดัชนีที่ใช้วัดมลพิษทางอากาศที่เป็นมาตรฐานสากล คือ ค่า AQI (Air Quality Index) ซึ่งเป็นตัวเลขเพื่อใช้สื่อสารกับประชาชนให้รับทราบว่ามีมลพิษในอากาศมากเพียงใด เพื่อที่ประชาชนจะได้มีความระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตหรือคำแนะนำต่าง ๆ โดยเมื่อ AQI มีค่าสูงขึ้น สัดส่วนประชากรที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพจะยิ่งสูงขึ้น โดยจะแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น 6 ระดับตามค่า AQI คือ
(1) 0-50 ดี (good)
(2) 51-100 ปานกลาง (moderate)
(3) 101-150 กลุ่มผู้อ่อนแอจะได้รับผลกระทบ (unhealthy for sensitive group)
(4) 151-200 ไม่ดีต่อสุขภาพ (unhealthy)
(5) 201-300 ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมาก (very unhealthy)
(6) 301-500 เป็นอันตรายมาก (hazardous)

Photo Courtesy : Triplepundit

ในช่วง 2-3 วันนี้ ค่า AQI ในกรุงนิวเดลี (อ้างอิงจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ
ณ กรุงนิวเดลี – ค่า AQI อาจแตกต่างกันเล็กน้อยในพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงนิวเดลี) มีค่าเฉลี่ยประมาณ 600-800 ซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพ (Hazardous) (ในขณะที่กรุงเทพฯ มีค่า AQI เฉลี่ยอยู่ทีประมาณ 60-70 เท่านั้น)

Photo Courtesy : Financial Express

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จึงขอให้ชาวไทยในกรุงนิวเดลีและพื้นที่ใกล้เคียงทุกท่านเพิ่มความระวังระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองทุกครั้งเมื่อออกจากตัวอาคาร และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ ในระยะนี้ รวมทั้งจัดหาเครื่องฟอกอากาศ (air purifier) มาใช้ในครัวเรือน เพื่อลดผลกระทบจากภาวะมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของทุกท่าน

********************

ฝ่ายกงสุล
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
8 พฤศจิกายน 2560