ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 2561

ในโอกาสช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีสติ จิตผ่องใส ใจเบิกบาน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ 31 ธ.ค. 2560 ณ วัดไทยในอินเดียที่จัดกิจกรรม เช่น

  1. วัดโภคัลพุทธวิหาร กรุงนิวเดลี
  2. วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร
  3. วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

29 ธันวาคม 2560

 

เครดิตรูปภาพบางส่วนจาก https://www.google.co.in/