ขอเชิญออกร้านในงานเทศกาลไทยที่กรุงนิวเดลี Namaste Thailand Festival 2018

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จะจัดงานเทศกาลไทย NAMASTE THAILAND FESTIVAL 2018 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้า Select City Walk กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยในไทยและอินเดียที่สนใจจะออกร้านในงานดังกล่าว ส่งใบสมัครประกอบการคัดเลือกภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561


ภาพบรรยากาศงาน Namaste Thailand Festival 2017

**โอกาสที่ได้จากการเข้าร่วมงาน Namaste Thailand Festival 2018 **
– ได้ขายสินค้าไทยให้คนอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ และเป็นตลาดวัยรุ่น
– ได้พบปะลูกค้าอินเดีย ซึ่งอาจนำไปสู่การทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต
– ได้รู้จักประเทศอินเดียในมุมมองใหม่ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เคยเห็น


ภาพสินค้าจากร้านค้าไทยที่เข้าร่วมงาน Namaste Thailand Festival 2017

 **สิทธิพิเศษจากสถานเอกอัครราชทูต**
– ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการออกร้าน (ขนาดบูธกว้างประมาณ 4×4 เมตร)
– สนับสนุนและให้คำปรึกษาในการขนส่งสินค้า
– แนะนำและช่วยสำรองที่พัก (ผู้ออกร้านรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ / ห้องพัก / อาหาร / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
– บริการรับ-ส่งจากโรงแรมที่พักมายังสถานที่จัดงาน


ภาพสินค้าจากร้านค้าไทยที่เข้าร่วมงาน Namaste Thailand Festival 2017

**รูปแบบงาน**
 เป็นงานกลางแจ้งบรรยากาศสบายๆ ในลานห้างสรรพสินค้าชื่อดัง มีการแสดงทางวัฒนธรรม การออกร้านอาหารไทย และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยสภาพอากาศเย็นสบาย

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ REGISTRATION FORM


ภาพสินค้าจากร้านค้าไทยที่เข้าร่วมงาน Namaste Thailand Festival 2017

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
1 กุมภาพันธ์ 2561