ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

คลิกชมประกาศผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ในรูปแบบ PDF ที่นี่