ประกาศเตือนพายุฤดูร้อนในพื้นที่อินเดียตอนเหนือ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณพื้นที่อินเดียตอนเหนือ

 

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (National Weather Forecasting Centre, India Meteorological Department) ได้ออกประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนในพื้นที่รัฐต่าง ๆ ในอินเดียตอนเหนือ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง พายุฝุ่น (dust storm) ลมกรรโชกแรง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าและลูกเห็บในบางพื้นที่ พายุฤดูร้อนจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7 – 11 พ.ค. 2561 โดยเฉพาะวันที่ 7 – 8 พ.ค. 2561 ซึ่งอาจมีผลกระทบรุนแรงที่สุด โดยมีผลกระทบในพื้นที่รัฐต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 7 – 8 พ.ค. 2561
พายุฟนฟ้าคะนองกะทันหันกับมีลูกเห็บในบางพื้นที่ (ความเร็วลม 50-70 กม./ชม.):
รัฐจัมมูร์และแคชเมียร์ รัฐหิมาจัลประเทศ และรัฐอุตตราขัณฑ์

พายุฝนฟ้าคะนองกะทันหัน:
รัฐปัญจาบ รัฐหริยาณา เมืองจัณฑีครห์และกรุงนิวเดลี รัฐพิหาร และรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย

พายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกรรโชกแรง:
ภาคตะวันตกของรัฐอุตตรประเทศ เมืองฌารขันฑ์ เขตเทือกเขาฮิมาลัยและเบงกอลตะวันตก
รัฐสิกขิม รัฐโอริสา และรัฐเตลังกานา เป็นต้น

พายุฝนฟ้าคะนองกับพายุฝุ่น: รัฐราชสถาน

พายุฝุ่น: รัฐมัธยะประเทศ

หมายเหตุ: สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศเตือนกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียที่เว็บไซต์ http://www.imd.gov.in/ section/nhac/dynamic/allindiasevere.pdf

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับมือกับพายุฤดูร้อนตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ทางการรัฐหริยาณาได้มีประกาศปิดสถานศึกษาในพื้นที่แล้วเป็นเวลา 2 วัน (7 – 8 พ.ค. 2561) เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงอันตรายจากพายุที่อาจเกิดขึ้น

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเตือนให้คนไทยที่อยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุที่อาจเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งระวังอันตรายจากฟ้าผ่า และใช้ความระมัดระวังในกรณีที่ต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง และติดตามข่าวสารและประกาศเตือนของทางการอินเดียที่เกี่ยวข้องต่อไป

                                                                                             ฝ่ายกงสุล
                                                                             สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
7 พ.ค. 2561