กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรโดยมีข้าราชการ – เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย คู่สมรส และครอบครัว รวมทั้งชาวไทยในกรุงนิวเดลีเข้าร่วมลงนามถวายพระพรด้วย
เวลา 16.00 น.  เอกอัครราชทูตฯ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ

จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล

ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร

2. พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม ที่วัดโภคัลพุทธวิหาร เขตจังปุระ กรุงนิวเดลี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย และครอบครัว รวมทั้งชาวไทยในกรุงนิวเดลีเข้าร่วมด้วย

3. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล
เอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย และครอบครัว รวมทั้งชาวไทยในกรุงนิวเดลี ร่วมกันแจกจ่ายอาหารและผลไม้ให้ชาวอินเดียในบริเวณใกล้เคียง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
28 กรกฎาคม 2561