ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการสถาปนิกท้องถิ่นเพื่อดำเนินการขอใบรับรองที่เกี่ยวข้อง