เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เยี่ยมเยียนนักเรียนไทยที่เมืองมะสูรีและเมืองเดราดูน รัฐอุตตราขัณฑ์ ระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค. 2561

เมื่อวันที่ 29 – 31 ก.ค. 2561 นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พร้อมภริยา ม.ล. ปิยวรรณ คงศักดิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้เดินทางเยือนเมืองมะสูรีและเมืองเดราดูน รัฐอุตตราขัณฑ์ เพื่อเยี่ยมเยียนนักเรียนไทย 59 คน ตลอดจนพบหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณาจารย์ประจำโรงเรียน Unison World โรงเรียน Guru Nanak Fifth Centenary โรงเรียน St. George’s College โรงเรียน Woodstock และโรงเรียน Mussoorie International

นักเรียนไทยทุกคนต่างมีสุขภาพที่สมบูรณ์ มีความสุขและสนุกกับการเรียนการสอนของโรงเรียน และที่สำคัญมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการใช้ชีวิตในต่างแดน แม้ว่าจะคิดถึงอาหารไทยบ้างเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ นักเรียนไทยต่างได้รับคำชื่นชมว่า มีอัธยาศัยดี สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และมีทักษะด้านคณิตศาสตร์และความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ขอให้นักเรียนไทยทุกคนเก็บเกี่ยวความรู้ทั้งในห้องเรียนและ
การดำรงชีวิตในอินเดียให้มากที่สุด รวมถึงขอให้นักเรียนทุกคน ในฐานะตัวแทนคนไทยทั้งประเทศ รักษาและสะท้อนภาพลักษณ์ที่น่าภูมิใจของความเป็นไทยออกไปสู่วงกว้าง ทั้งนี้ หากมีปัญหาประการใด เอกอัครราชทูตฯ ขอให้นักเรียนไทย
ทุกคนนึกถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นที่แรก และระลึกไว้เสมอว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมที่จะดูแลคนไทยทุกคน
ในอินเดีย

ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญให้เป็นแขกเกียรติยศในงาน Founder’s Day ของโรงเรียน Mussoorie International และได้รับเชิญให้กล่าวกับนักเรียนโรงเรียน St. George’s College ทุกคน ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่เห็นนักเรียนทุกคนมีความสุขและและชื่นชอบการเรียนการสอนของโรงเรียนที่อินเดีย โดยชื่นชมหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่เข้มแข็งของอินเดีย ซึ่งเน้นทั้งภาควิชาการและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี เห็นว่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างกำลังสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศต่อไป โดยเฉพาะในช่วงที่อินเดียกำลังก้าวขึ้นไปมีบทบาทมากขึ้นในโลก จึงควรประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ประจักษ์มากกว่านี้

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้มีกิจกรรมเสริมในการไปเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม IT Park และรับฟังการบรรยายจาก SIIDCUL หรือ State Industrial Development Corporation ของรัฐอุตตราขัณฑ์ ซึ่งเมื่อประเมินพื้นที่แล้วพบว่า
นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตสินค้าของอินเดีย โดยมีทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำ ซึ่งยังขาดแคลนในพื้นที่อื่น ๆ ของอินเดีย รวมถึงมีแรงงานจำนวนมาก และค่าสาธารณูปโภคที่ต่ำ อีกทั้งยังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากสภาพอากาศดี ทัศนียภาพสวยงาม และห่างจากกรุงนิวเดลีเพียง 200 – 300 กิโลเมตร ปัจจุบันมีบริษัทขั้นนำของอินเดียและต่างชาติมาตั้งโรงงาน
ในรัฐอุตตราขัณฑ์แล้ว อาทิ Heinz Tata และ Hyundai

* * * * *

เอกอัครราชทูตฯ กับอาจารย์ใหญ่และนักเรียนไทยโรงเรียน Unison World

เอกอัครราชทูตฯ กับอาจารย์ใหญ่และนักเรียนไทยโรงเรียน Guru Nanak Fifth Centenary

เอกอัครราชทูตฯ กับนักเรียนโรงเรียน St. George’s College

พิธีต้อนรับและช่วงการกล่าวของเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตกับนักเรียนไทยโรงเรียน Woodstock

เอกอัครราชทูตฯ กับนักเรียนไทยโรงเรียน Mussoorie International

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวในงาน Founder’s Day ของโรงเรียน Mussoorie International

เอกอัครราชทูตฯ รับฟังการบรรยายจาก SIIDCUL

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

1 สิงหาคม 2561