นิทรรศการ “Mudmee: A Shared Silk Heritage” เปิดให้เข้าชมวันที่ 10 สิงหาคม – 25 กันยายน 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ร่วมกับ National Museum, New Delhi (NMND) และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ “Mudmee: A Shared Silk Heritage” ที่ National Museum, New Delhi

นิทรรศการ “Mudmee: A Shared Silk Heritage” เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งจะจัดแสดงผ้าไหมมัดหมี่ไทยโบราณและสมัยใหม่กว่า 50 ชิ้น รวมถึงตัวอย่างเสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้าที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ไทย นอกจากนั้น จะมีการจัดแสดงผ้าไหมมัดหมี่อินเดียจาก NMND ด้วย

ไทยและอินเดียมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งทอร่วมกันมายาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา (ศตวรรษที่ 14 – 18) ซึงอยุธยาก็ได้นำเข้าผืนผ้าแพรพรรณต่างๆ จากอินเดีย ทั้งสำหรับสามัญชนและเจ้านายในราชสำนัก เช่นมีการนำเข้าผ้าพิมพ์และผ้าเขียนลาย (chintz) จากมาชิลิปัตนัม ผ้าไหมยกทองจากพาราณสี ผ้าปาโตลาจากคุชราต ในเอกสารทางประวัติศาสตร์มีการระบุถึงการสั่งผลิตผ้าที่มีลวดลายอย่างสยามมาแล้วตั้งแต่ ค.ศ. 1512 – 1515 ผืนผ้าที่ออกแบบสำหรับสยามหรือประเทศไทยในอดีตจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีลวดลายแบบตัวกระหนกของไทยที่ยังคงพบเห็นได้ในภาพจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบัน ผ้าที่มีลวดลายอย่างพระราชสำนักในอดีตจะได้รับการผลิตและใช้เฉพาะในราชสำนักภายใต้กฎมณเฑียรบาลอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดี ก็ได้มีการผลิตผ้าที่มีลวดลายใกล้เคียง หรือลวดลายแบบอินเดียแต่มีโครงสร้างของลายอย่างราชสำนักไทย ส่งไปขายสำหรับคนทั่วไปด้วย ซึ่งร่องรอยของลวดลายในลักษณะนี้ยังคงปรากฏให้เห็นในผ้ามัดหมี่ที่ผลิตขึ้นในปัจจุบัน

นิทรรศการ “Mudmee: A Shared Silk Heritage” จะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ในเวลา 17.00 น. และจะเปิดให้เข้าชมถึงวันที่ 25 กันยายน 2561
โดยนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และ ดร. B. R. Mani ผู้อำนวยการ NMND จะเป็นผู้เปิดงาน และจะมีการบรรยายพิเศษและการนำชมนิทรรศการโดย ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษาและภัณฑารักษ์นิทรรศการ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook event page: Mudmee: A Shared Silk Heritage