นายกรัฐมนตรีไทยและอินเดียพบหารือกันระหว่างการประชุมผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่ 4

(ภาพและข้อมูลบางส่วนจากเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล www.thaigov.go.th )

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม Soaltee Crowne Plaza กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พบหารือกับนายนเรนทร โมที (Mr. Narendra Modi) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสที่ผู้นำทั้งสองต่างได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือ Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) Summit ครั้งที่ 4 สรุปสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีได้ย้ำคำเชิญนายกรัฐมนตรีอินเดียเยือนไทยในโอกาสที่เหมาะสม ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย 3 ปีต่อจากนี้ (สิงหาคม 2561-2564) พร้อมทำงานร่วมกับอินเดียอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความเชื่อมโยง เพราะไทยและอินเดีย เป็นเสมือนเพื่อนบ้านที่เชื่อมโยงกันด้วยมหาสมุทร รวมทั้งมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงทางทะเล และท่าเรือไทย-อินเดีย รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางการบินระหว่างกัน และพร้อมทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมแนวคิดอินโด-แปซิฟิก ด้วย

ผู้นำทั้งสองฝ่ายเห็นควรสนับสนุนให้มีการกระชับความร่วมมือในด้านการพัฒนาและเศรษฐกิจ นอกจากนี้อินเดียยังสนับสนุนและเห็นพ้องกับไทยที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยง (Connectivity) ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ต่อไป

ประเทศไทยและอินเดีย เป็นประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง BIMSTEC (ในขณะนั้นใช้ชื่อว่า BIST-EC) เมื่อ 21 ปีที่แล้ว โดยมีการประกาศจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือระหว่างบังกลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา และไทย ขึ้น ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2540

The Indian Prime Minister, Shri Narendra Modi meeting the Prime Minister of Thailand, Gen. Prayut Chan-o-cha, on the sidelines of the 4th BIMSTEC Summit, in Kathmandu, Nepal on August 31, 2018.