ประกาศราคากลางงานว่าจ้างที่ปรึกษาคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักชั่วคราวสำหรับคนไทยและลูกจ้าง สอท.ฯ

Download เอกสารได้ที่นี่