ประกาศปิดทำการฝ่ายกงสุล

ด้วยฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จะปิดให้บริการด้านงานกงสุล ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 – วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้