ข่าวสารนิเทศ : แถลงการณ์เรื่องความตึงเครียด อินเดีย – ปากีสถาน

ประเทศไทยห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอินเดียกับปากีสถานภายหลังเหตุการณ์ก่อการร้าย เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในเขต Pulwama แคว้นจัมมูและแคชเมียร์ ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย และส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศไปยังและมาจากภูมิภาคอย่างยิ่ง

ประเทศไทยเรียกร้องให้อินเดียและปากีสถานใช้ความยับยั้งชั่งใจสูงสุดและหลีกเลี่ยงจากการกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง

ประเทศไทยเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินการร่วมกันเพื่อหาทางออกอย่างสันติผ่านการเจรจาอย่างสร้างสรรค์เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

ลิงค์ข่าวสารนิเทศ