กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐอินเดียเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ (ตั้งอยู่ที่ 56-N, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi, 110021) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

              1. พิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม ในวันเสาร์ที่
4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.15 – 11.30 น. โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
              2. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 – 14.30 น.
โดยขอเชิญร่วมกันแจกจ่ายอาหารพื้นเมืองให้บุคคลด้อยโอกาสชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แออัดบริเวณใกล้เคียงที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 500 คน
              3. พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป โดยขอเชิญ
ทุกท่าน  ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และร่วมน้อมถวายพระพรชัยมงคลไปพร้อมกับคนไทยทั่วประเทศ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติข้างต้น แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลืองและไม่สวมแว่นดำ และโปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ (ดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้) ไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protocol.thaiemb@gmail.com หรือโทรสาร หมายเลข 011 2419 7199 ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ด้วย จักขอบคุณมาก

 

ดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ที่นี่