พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 15.00 น. ตามเวลาอินเดีย (ซึ่งตรงกับเวลา 16.30 น. ที่ประเทศไทย) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายชุตินทร
คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส ทีมประเทศไทย ตลอดจนประชาชนชาวไทยในสาธารณรัฐอินเดียเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากประเทศไทย