พิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ด้วยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จะจัดพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ณ ห้องมงคลวรรธนา ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ  (ตั้งอยู่ที่ 56-N, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi, 110021) ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเชิญประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐอินเดียเข้าร่วมพิธีข้างต้น
โดยขอความกรุณาผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีฯ แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลืองหรือสีอื่น ๆ และโปรดแจ้งชื่อไปยัง
สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protocol.thaiemb@gmail.com  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ด้วย จักขอบคุณมาก

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562