พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องมงคลวรรธนา ที่ทำการ
สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นประธานในพิธีฯ และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว ทีมประเทศไทย ตลอดจนประชาชนชาวไทยในสาธารณรัฐอินเดียเข้าร่วม

โดยในพิธีฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้อัญเชิญพานพุ่มถวาย
ราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียน และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมถึงนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล