กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ทีมประเทศไทยและครอบครัว รวมทั้งชาวไทยในกรุงนิวเดลีเข้าร่วมด้วย

 

  1. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย คู่สมรสและครอบครัว รวมทั้งชาวไทยในกรุงนิวเดลีเข้าร่วมพิธีด้วย

  1. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย และครอบครัว รวมทั้งชาวไทยในกรุงนิวเดลี ร่วมกัน
แจกจ่ายอาหารให้ชาวอินเดียที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีชาวอินเดียเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน