กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐอินเดียเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ (ตั้งอยู่ที่ 56-N, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi, 110021) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม เวลา 09.15 – 11.00 น.
  2. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เวลา 11.00 น.
  3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เวลา 11.15 น. โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

การแต่งกาย
ข้าราชการพลเรือน/ทหาร เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว / ชุดขอเฝ้า / เครื่องแบบประจำหน่วยงาน
สุภาพบุรุษ ชุดขอเฝ้า / เสื้อพระราชทาน (แขนยาว)
สุภาพสตรี ชุดไทยอมรินทร์/ ชุดไทยจิตรลดา/ ชุดผ้าไทย (แขนยาว) โทนสีเหลือง

  1. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เวลา 13.30 น. – 14.30 น. โดยการแจกจ่ายอาหารให้ผู้ด้อยโอกาสชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แออัดบริเวณใกล้เคียงที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน

การแต่งกาย      ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

กำหนดการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว