มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2562

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2562 โดยมีหลักสูตร ดังนี้

  1. นิติศาสตรบัณฑิต
  2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
  3. รัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ)
  4. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบในประเทศอินเดีย ศูนย์สอบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สำหรับประเทศอื่น ๆ ยังมีศูนย์สอบมีอีกกว่า 32 แห่ง ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oasc.ru.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ oasc@ru.ac.th โทร. +66 2310 8196-7 หรือ +66 2310 8664-5