กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม

นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ
ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมให้กับพระสงฆ์จากวัดโภคัลพุทธวิหาร ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยและครอบครัว รวมทั้งชาวไทยในกรุงนิวเดลีเข้าร่วมด้วย

  1. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ โดยได้ถวายพานพุ่มทอง – เงิน และนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย คู่สมรสและครอบครัว รวมทั้งชาวไทยในกรุงนิวเดลีถวายพระพรชัยมงคล หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย และร่วมลงนามในสมุดถวายพระพรภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ