กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเชิญชุมชนชาวไทยในสาธารณรัฐอินเดียเข้าร่วมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 07.00 น. โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโภคัลพุทธวิหาร จำนวน 5 รูป

2. พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เวลา 08.30 น.

 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านที่ประสงค์เข้าร่วมพิธีดังกล่าวแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง

ร่างกำหนดการฯ ดังแนบพร้อมนี้