รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกำหนดเยือนสาธารณอินเดียเพื่อเข้าร่วม การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย – อินเดีย ครั้งที่ 8

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามข่าวสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศที่ http://mfa.go.th/main/th/news3/6886/109818