เชิญชวนชาวไทยในอินเดียเข้าร่วมงานวันชาติไทยในกรุงนิวเดลี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีขอเชิญชวนชาวไทยในกรุงนิวเดลีและละแวกใกล้เคียงทุกท่าน เข้าร่วมพิธีฉลองวันชาติไทย ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยมีกำหนดการที่สำคัญ ดังนี้

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

เวลา 09.00 น.             ผู้เข้าร่วมงานพร้อมกัน ณ ห้องมงคลวรรธนา ชั้น G สถานเอกอัครราชทูตฯ

เวลา 09.15 น.             พระสงฆ์นำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย และคู่สมรส รวมทั้งชาวไทยในบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วม

 

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม

เวลา 11.00 น.             – เอกอัครราชทูตฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร

– เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

– เอกอัครราชทูตฯ นำเหล่าข้าราชการถวายบังคม

– ภริยาเอกอัครราชทูตฯ นำเหล่าสุภาพสตรีหมอบกราบ

 

การแต่งกาย      ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ: เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก

สุภาพบุรุษ: ชุดขอเฝ้า ไม่สวมหมวก / เสื้อพระราชทาน (แขนยาว) โทนสีเหลือง / ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

สุภาพสตรี: ชุดไทยอมรินทร์ / ไทยจิตรลดา / ไทยประยุกต์ (แขนยาว) โทนสีเหลือง / ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

 

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

เวลา 11.45 น.             – เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พร้อมด้วยข้าราชการ – เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย และคู่สมรส รวมทั้งชาวไทยในบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้ด้อยโอกาสบริเวณสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

การแต่งกาย:           เครื่องแบบจิตอาสา (ถ้ามี) / เสื้อโปโลโทนสีเหลือง

 

เวลา 12.30 น.             –  ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ลานสนามหญ้าสถานเอกอัครราชทูตฯ

กำหนดการงานวันชาติคนไทยวันที่ 1 ธ.ค. 2562