เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในอินเดีย

ติดตามชมการให้สัมภาษณ์ของนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในอินเดีย และการให้ความช่วยเหลือคนไทยในอินเดีย ได้ที่

1.  คลุกวงใน อินไซด์ข่าว

2. Thai PBS News

3. The Reporters

4. Suthichai Yoon

5. Dooradarshan (DD) TV