บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตกับคนไทยในอินเดีย

กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวันรุ่นราชนครินทร์ ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตกับคนไทยในอินเดียผ่านทางไลน์