กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีนายธีรภัทร มงคลนาวิน อุปทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว ตลอดจนทีมประเทศไทยเข้าร่วม โดยในพิธี อุปทูตฯ ได้กล่าวน้อมรำลึในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้เข้าร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต