การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดียในเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
ฉบับที่ 15/2564
เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย
ในเดือนพฤษภาคม 2564
………………………………………………….

ด้วยรัฐบาลอินเดียจะจัดให้มีเที่ยวบินพิเศษเพื่อให้ชาวอินเดียที่ตกค้างในประเทศไทยเดินทางกลับสาธารณรัฐอินเดีย
ในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีจะอำนวยความสะดวกชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ในวันที่ 15 และ 22 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ รายละเอียดเที่ยวบินจากกรุงนิวเดลีไปยังกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

วันที่ เวลา เที่ยวบิน ราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน น้ำหนักกระเป๋า
15 และ 22 พฤษภาคม 2564 ออกจากกรุงนิวเดลี
เวลา 07.00 น.
(เวลาอินเดีย)
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.30 น. (เวลาไทย)
AI332 ชั้นประหยัดราคาประมาณ 20,000 รูปี check-in luggage 30 กก. และ
carry on 8 กก.
– ชั้นธุรกิจราคาประมาณ 40,000 รูปี check-in luggage 40 กก. และ
carry on 12 กก.

ขอให้คนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินดังกล่าวดำเนินการ ดังนี้

  1. ลงทะเบียน ดังนี้

1.1 ลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติใบ Certificate of Entry (COE) ทาง https://coethailand.mfa.go.th
โดยสามารถเริ่มลงทะเบียนตามตารางวันและเวลาที่ปรากฏด้านล่าง ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนและได้ผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสาร (pre-approve) แต่ระยะเวลาได้เลย 15 วันนับตั้งแต่ได้รับ pre-approve ขอให้ทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง และ

1.2 ลงทะเบียนข้อมูลผู้โดยสารตามเที่ยวบินที่ประสงค์จะเดินทาง ตามลิงค์ ดังนี้

เที่ยวบินวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 https://www.cognitoforms.com/RoyalThaiEmbassyInNewDelhi/ThaiNationalsWishingToTravelBackToThailandFlightOn15May2021

เที่ยวบินวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 https://www.cognitoforms.com/RoyalThaiEmbassyInNewDelhi/ThaiNationalsWishingToTravelBackToThailandFlightOn22May2021

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการไม่กันสิทธิ์ในที่นั่งโดยสารของผู้ที่มีความจำเป็นจะเดินทางกลับประเทศไทย และป้องกันความผิดพลาดสับสนในการลงทะเบียนในเที่ยวบินต่าง ๆ ขอให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินข้างต้น เลือกลงทะเบียนเที่ยวบินที่ต้องการเดินทางเพียงเที่ยวบินเดียวเท่านั้นและตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนว่าตรงกับวันที่ที่ประสงค์จะเดินทางหรือไม่ และขอให้ลงทะเบียนตามตารางเวลา ดังนี้

เที่ยวบินวันที่ ลงทะเบียนขอ COE ลงทะเบียนข้อมูลผู้โดยสาร ประกาศรายชื่อผู้โดยสาร
15 พ.ค. 2564 วันที่ 30 เม.ย. – 7 พ.ค. 2564 วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 10.00 น. – 7 พ.ค. 2564 เวลา 23.59 น. วันที่ 10 พ.ค. 2564
22 พ.ค. 2564 วันที่ 7 – 11 พ.ค. 2564 วันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 10.00 น. – 11 พ.ค. 2564 เวลา 23.59 น. วันที่ 13 พ.ค. 2564

อนึ่ง คนไทยที่ประสงค์เดินทางด้วยเที่ยวบินในวันที่ 15 และ 22 พฤษภาคม 2564 จะได้รับโควตาการกักตัวในสถานกักกันตัวของรัฐ (State Quarantine) ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  1. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดทำรายชื่อผู้โดยสารโดยอาศัยหลักการลงทะเบียนข้อมูลผู้โดยสารก่อนมีสิทธิก่อน และจะประกาศรายชื่อทาง Facebook Page ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยหลังจากนั้นสายการบิน Air India จะส่งลิงค์สำหรับชำระค่าบัตรโดยสารให้ผู้โดยสารชาวไทยทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
  2. เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารแล้ว ขอให้แนบบัตรโดยสารทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th และเมื่อได้รับการอนุมัติ COE แล้วขอให้พิมพ์เอกสาร COE เพื่อแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ที่ประเทศไทยทั้งนี้ สำหรับคนไทยที่จะเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) ขอให้แนบใบจอง ASQ ทางเว็บไซต์ข้างต้นด้วย
  3. ดำเนินการต่อวีซ่ากับทางการอินเดียให้เรียบร้อย (หากจำเป็น)
  4. จัดหาผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
    ที่ยืนยันว่าท่านมีผลตรวจเป็น negative หรือตรวจไม่พบเชื้อ และระบุอย่างชัดเจนว่าตรวจด้วยวิธี RT-PCR
  5. ดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น ThailandPlus ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
  6. เดินทางมายังสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลี ในวันเดินทางด้วยตนเองก่อนเวลาเที่ยวบินออกอย่างน้อย 4 ชั่วโมง และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ท่านจะต้องยอมรับการกักตัวในสถานกักกันแห่งรัฐหรือสถานกักกันแห่งรัฐทางเลือก เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
22 เมษายน 2564

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 12 เมษายน 2564