ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 22/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
ฉบับที่ 22/2564
เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงในกรุงนิวเดลี ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของทางการอินเดีย และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จึงขอประกาศปิดการบริการฝ่ายกงสุลชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2564

ในช่วงเวลาที่ฝ่ายกงสุลปิดทำการ คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทย สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการอนุมัติเดินทางเข้าประเทศไทยได้ที่ coethailand.mfa.go.thหากมีข้อสอบถาม กรุณาส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยัง consular.del@gmail.com

กรณีคนไทยมีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน +๙๑ ๙๕๙๙๓ ๒๑๔๘๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำการของฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป

ประกาศ 22-2564